Bernhoven diagnostisch centrum verricht in opdracht van huisartsen diagnostisch onderzoek. Hiervoor is lichaamsmateriaal nodig dat door u wordt ingeleverd of bij u wordt afgenomen. Bij de behandeling van dit materiaal wordt zeer veel aandacht besteed aan het bewaken van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Het ingeleverde of afgenomen materiaal wordt altijd voorzien van uw naam en geboortedatum om verwisseling van materiaal uit te sluiten. Onze medewerkers hebben de instructie gekregen om de persoonlijke gegevens aan de hand van het verzekeringsbewijs te controleren en het altijd ook nog even kort aan u te vragen. Neem daarom altijd uw verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs mee.

De uitslagen van de onderzoeken gaan zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Nuchter
Wanneer uw huisarts heeft gezegd dat u nuchter moet zijn voor een onderzoek, houdt dat in dat u gedurende 12 uur voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken, behalve een glas water.

Openingstijden prikpunt Bernhoven diagnostisch centrum
Woensdag en vrijdag van 8:45 tot 9:15 uur.