Doktersassistentes
Onze doktersassistentes zijn terdege geschoold en kunnen dus, namens de huisarts, tal van zaken met u bespreken.

Stelt u gerust vragen als u iets wilt weten! Zonodig vindt overleg plaats met de huisarts. De assistentes hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts.

De assistentes kunnen ook diverse medische handelingen verrichten, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts:

 • bloedafname;
 • longfunctie onderzoek;
 • bloeddruk meten;
 • injecties geven;
 • bloedsuikercontrole;
 • wratten aanstippen;
 • hechtingen verwijderen;
 • wonden verzorgen;
 • gehoor testen;
 • urine onderzoek;
 • oren uitspuiten;
 • uitstrijkjes;
 • uitschrijven herhalingsrecepten.

Praktijkondersteuning
De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur. Zij heeft o.a. een

 • Diabetesspreekuur
 • Astma-COPD spreekuur
 • Hypertensiespreekuur

De praktijkondersteuner legt ook huisbezoeken af.